DUBORG-SAMFUNDET

Duborg-Samfundet, der blev stiftet i maj 1925, har som formål at vedligeholde skoleårenes fællesskab mellem skolens tidligere elever og nuværende og forhenværende lærere.

                 -- Se Duborg-Samfundets hjemmeside her! --

Det er ikke en forening i gængs forstand med årlige generalforsamlinger. Et selvsupplerende åbent arbejdsudvalg, p.t. (januar 2016) bestående af Rudolf Föh, Mucki Kvist, Birthe Hein, Ole Møller, Erik Jensen og Gunnar Dyrvig varetager de løbende forretninger og opretholder den årlige kontakt ved at udsende et årsskrift, indeholdende informationer om skolen i dag, erindringer fra gamle elever og oplysninger om tidligere årganges gøren og laden, indsamlet takket være aktive meddeleres tilbagemeldinger fra diverse årgangsjubilæer eller klassesammenkomster.

Vi tager de mange frivillige indbetalinger (mindst 5 euro eller 40 kr) og tilkendegivelser iøvrigt som udtryk for, at en ikke ringe del af de henved 3000, som vi sender årsskriftet til, har lyst og vilje til at opretholde forbindelsen med deres gamle skole.

Da mange i løbet af studietiden ofte skifter adresser, er det vigtigt at meddele adresseforandringer (meget gerne med e-mailadresse) til postmaster(snabel-a)duborg-samfundet.dk eller med konventionel post til Erik Jensens adresse (se nederst på siden).

Årligt indbyder Duborg-Samfundet i forbindelse med skolens dimissionsfest jubilarerne til morgenkaffe, ligesom samfundet hvert år uddeler en række boggaver til årets studenter.

Duborg-Samfundets adresse i Danmark: Postboks 380, DK 6330 Padborg.

Duborg-Samfundets adresse i Sydslesvig: Ritterstraße 27, D 24939 Flensborg.

Duborg-Samfundets konto (betaling for årsskrift eller gave til Duborg-Samfundet):

Danske Bank: 1551-8045321

Union Bank (Flensborg): IBAN: 78 2152 0100 0000 0215 20, BIC: UNBNDE21XXX

Eventuel kontakt til Duborg-Samfundet kan ske til Erik Jensen, Marienallee 55, D-24937 Flensborg, tlf. 0(049)461 909 3257 eller email: eriksuna@gmail.com.

 

Læs den nyeste udgave af Duborg-Samfundet her: DS 2019.