NY ELEV

Duborg-Skolen sætter en ære i at modtage nye elever, så disse hurtigt føler sig glade og trygge ved at være en del af fællesskabet.

Således har Duborg-Skolen bl.a. iværksat et succesrigt brobygningsamarbejde med skolerne i oplandet, hvor alle 10. klasses-elever får lejlighed til at følge undervisningen på Duborg-Skolen, før de starter i 11. årg.

11. årg. starter med en introuge, der lægger vægt på både faglige og sociale aktiviteter. Ud over at lære hinanden og skolen at kende gennem diverse aktiviteter gennemgår eleverne et tre dages kursus i mundtlig/skriftlig fremstilling, som lægger bunden for de næste tre års undervisning. Ugen afsluttes med et brag af en fest - i dette år med X-factor (DSDS) som tema...

 

Se mere om optagelse på Duborg-Skolen her.