LærerIntra er skolens interne kommunikationskanal. Her finder lærerne oplysninger om skemaer, møder, elever, vigtige formularer mv. Det er også på LærerIntra, at lærerne kommunikerer med hinanden pr. mail, ligesom der er mulighed for at skrive til modtagere på Elev- og ForældreIntra.

ElevIntra er et vigtigt redskab. Her kan elever kommunikere med hinanden samt læse eller oprette indslag i klassens interne arbejdsrum. Desuden findes her skemaer, vigtige beskeder fra kontoret mv. Det er også muligt at skrive beskeder til klassens lærere

ForældreIntra er forældrenes livline til skolen. Her kan forældre kontakte klassens lærere, følge med i vigtige opslag og finde oplysninger om arrangementer mv.