Modernisering af Duborg-Skolen

Som bekendt er Duborg-Skolen blevet betænkt med et betydeligt beløb fra A. P. Møller-fonden, hvilket muliggør en gennemgribende renovering og modernisering af skolen. Vi kan derfor ikke bare se frem til en istandsættelse af skolens lokaler, der bærer præg af mange elevgenerationers gang på skolen, men også en ombygning af undervisnings- og fællesarealer samt en generel opgradering af den pædagogiske og teknologiske infrastruktur, så vi på alle områder kan matche tidens krav til undervisning, sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

 

 

Byggeriet er et fascinerende komplekst samspil mellem bygherrer, brugere, arkitekter, håndværkere og myndigheder. Projekter i denne størrelsesorden kræver omtanke og omfattende logistiske forberedelser, der sikrer, at resultatet bliver det forventede, samt at skolens brugere ikke indskrænkes i deres daglige færden på skolen.

 

 

Byggeriet inddeles i tre faser:

 

 

Fase 1: Fællesskoleafdelingen, dvs. 7.-10. klasse, flytter midlertidigt til rummelige lokaler i Schulgasse/Skolegyde i indre by. Al undervisning - i alle fag - fortsætter, som den plejer. Skolens overbygningsklasser, dvs. 11.-13. årgang, flytter til lokaler i den såkaldte "gamle bygning", mens lokaler, fællesarealer, kantinen, biblioteket, studieceller, boldspilssalen og de naturvidenskabelige laboratorier i "nybygningen" omskabes hhv. nybygges.

 

 

 

Fase 2: Fællesskoleklasserne (F7-F10) undervises fortsat i Schulgasse. Når ombygningen er afsluttet i "nybygningen", rykker 11.-13. årgang ind i denne, mens "den gamle bygning" ombygges. En stor del af de nye faciliteter - kantinen, fællesarealet med den store scene, biblioteket og de nye naturvidenskabelige laboratorier vil nu kunne tages i brug.

 

 

 

Fase 3: Ombygningen afsluttes, alle årgange flytter ind i deres tiltænkte lokaliteter. Få år, før Duborg-Skolen kan fejre sit 100-års-jubilæum, er skolen gennemgribende moderniseret og fuldt ud klar til fremtidens udfordringer.