13. årgang i trygge hænder

Eksamenstiden er startet

02.04.2021 11:09 | Kategori: Nyheder

Tirsdag, den 30/3 startede optakten til det, 13. årgang har arbejdet hen imod igennem hele deres karriere som skole- og gymnasieelever: studentereksamen. Siden de første spæde læseforsøg i 1. klasse er de steget trin for trin i viden og færdigheder, og mens de er blevet dygtigere og har fået udvidet deres horisonter i mange retninger og dimensioner, er de lige så stille blevet voksne og ansvarlige unge mennesker, med alt, hvad dertil hører.

I to af de 13 år har vores nuværende studenterårgang oplevet periodevise forstyrrelser i form af omlagt undervisning pga. corona-restriktionerne, og deres sociale liv er til dels flyttet ud på nettet en overgang, men alligevel kan vores kommende studenter vide sig trygge, at skolen gør alt for at give dem en forsvarlig afslutning på deres skolegang. Der er også skabt gode betingelser for, at eleverne til eksamen kan udfolde sig inden for de givne rammer, og det betyder f.eks. ekstra tid til de skriftlige eksamener samt flere opgaver at vælge imellem, ligesom skolen har oprustet på den digitale front og derfor som noget nyt kan tilbyde elektroniske ordbøger på eksamens-pc'erne - bedre forhold findes der ikke noget andet sted i Tyskland.

Den første skriftlige eksamensdato var da også præget af optimistiske og koncentrerede elever, der havde lært at stole på egne evner, og som glade kunne spadsere ud til en god, lang påskeferie med til dels sommerlige temperaturer. Forude venter flere eksamener, både mundtlige og skriftlige af slagsen, men også et vaccineprogram ude i samfundet, der er ved at tage fart, og som sammen med den intensiverede teststrategi snart vil føre til, at vores studenter inden længe kan nyde frugterne af både 13 års koncentreret skolegang og to års praktiseret samfundssind, hvor vi har passet på os selv og hinanden.

 

 

i mellemtiden er de blevet voksne og selvstændige, med alt, hvad dertil hører

I 13 år er de trin for trin klatret op ad ad stigen og har erhvervet sig de kundskaber og færdigheder