Bladrede i naturens bog

12a så på vandmiljøet i inderhavnen

04.09.2020 17:23 | Kategori: Nyheder

Lærdom er tit og ofte noget, som står i bøger - det være sig elektroniske eller dem af papir - men når man har en ægte gummistøvle som biologilærer, så slipper man ikke for at blive jaget ud i naturen for at blive rusket igennem af elementerne en gang imellem for at bedrive forskning på første hånd.

Elementerne opførte sig nu pænt, og udturen kunne klares med en ti minutters gåtur, men de havde udstyret i orden, 12a og deres friske underviser, Anne Mette Rasborg, da de en formiddag sidst i august vandrede ned på havnen for at undersøge havmiljøet i vandkanten. Under stor fornøjelse fiskede klassen blåmuslinger op fra bunden, som med lige så stor iver blev åbnet og fralokket et øjebliksbillede af næringsstof- og iltindholdet i fjorden. En dejlig dag med en dejlig klasse!