En mand. En pc. En skole.

Hvordan vi får tingene til at fungere

25.03.2021 17:25 | Kategori: Nyheder

Få perioder i Duborg-Skolens 100-årige historie har udfordret elever, forældre og personale som den nuværende. Alle har vi måttet udvise en stor grad af fleksibilitet, og vi har måttet hugge en hæl og klippe en tå i mange henseender, men hver gang der er dukket en udfordring op, har vi fået løst opgaverne i fællesskab, med kreativitet og god vilje. Fra vores dygtige pedeller og rengøringsfolk, der har omsat hygiejneforeskrifterne til virkelighed og således skabt grundlaget for, at vi overhovedet må komme i bygningerne, til skolesekretærerne, der dagligt har jongleret med nye udfordringer og samtidig har hjulpet alle os andre på vej, til vicerektor, der sammen med resten af ledelsen har kæmpet med hele tiden skiftende bekendtgørelser, der skulle mases ned i excel-skemaer, før de kunne processueres og føres ud i livet på de mange, helt forskellige områder, der til dagligt kaldes for skolen.

Mest synligt for omverdenen har elever og lærere hjulpet hinanden med at finde et fælles digitalt fodslag i en ny undervisningshverdag, hvor det i lange stræk ikke er muligt at ses fysisk. Det slider, og det er ikke den mest perfekte af alle verdener, men vi passer på hinanden, og vi kommer igennem det ved fælles hjælp. Der er masser af gå på-mod, og der findes hele tiden nye løsninger på alle udfordringer.

Hvordan opretholder man f.eks. en fællesskabsfølelse på en skole, der ikke må samles fysisk? Sæt en dato i kalenderen, smæk en video-konference op i et solbeskinnet lokale med premium-udsigt, og voilá: digital morgensamling! Tilsæt så virtuel fællessang, fundet på af musiklærer Ruth Maschmann, der har fået klippet mange elevers og læreres vokale bidrag sammen til et flot nummer, og så har du det skønneste billede på, hvorfor vi klarer os så godt gennem denne parentes i skolens historie: Fordi vi kan.