Forenet i mangfoldighed

Kinesiske gæster på Duborg

23.08.2019 17:58 | Kategori: Nyheder

Der er to ting, der er slående, når man i disse dage går gennem Duborg-Skolens nyistandsatte gange og ser de mange kinesiske gæsteelever og deres sydslesvigske værter, fordybet i gruppearbejde, snakkende eller optaget af tant og fjas. Den ene er, hvor forskellige de kinesiske elever er fra Duborg-Skolens. Det sås f.eks. til morgensamlingen den 19/8, hvor de kinesiske gæster optrådte med en opvisning af et motionsindslag, som de typisk har et par stykker af i løbet af en meget lang skoledag i Kina. På rad og række, fuldstændig synkroniseret og under ledelse af en af deres kammerater gik de op i deres opvisning med en alvor, som nok havde været svær at mønstre for vores elever.

Den anden ting, som stikker i øjnene, er, hvor ens syslesvigske og kinesiske elever i grunden er. Hvis man ser bort fra overfladen og de rammebetingelser, der former mennesker i en kollektivistisk stat, bliver det tydeligt, at der er mere, der forener, end der adskiller, og det er en indsigt, som er al den umage værd, som vores dygtige kolleger på sagen, Morten Meisner og Rikke Norlyk, investerer i projektet.