Referater mv.

Du vil fremover kunne finde referaterne fra Samarbejdsråds-møderne her - dagsordenerne sendes fortsat ud til forældrene via SkoleIntra.

Referat af SR-møde den 19. august 2020 på Duborg-Skolen

 

Til stede: Erik Bjerrum Nielsen, Henrik Kristensen, Anita Zielke, Dirk Müller, Berit Kleinert, Konstantin Jockel, Anna Schink, Alexander v. Oettingen

Gæster: Torsten Johannsen-Voss (fællesrådet), Mats Rosenbaum (fællesrådet)

 

1.      Velkomst og præsentation

2.      Konstituering

a.      Formand: Alexander v. Oettingen

b.      Næstformand: Berit Kleinert

c.      Kasserer: Henrik Kristensen

d.      Sekretær: Heino Aggedam

3.      Meddelelser

a.      Heino

1.     Corona

a.      Kohorter, hygiejneregler à svært, men vi prøver.

                                                                                  i.     Alexander opfordrer til prioritering af årgange, hvis vi får noget at skulle have sagt ved en evt. nedlukning.

2.     Forældremøder afholdes 20.8.2020 med afstandsregler og hygiejneregler. Forældrene møder lærerne, studievejleder og rektor

3.     Skoledagen og ansættelser. Skoledagen er præget af corona, men vi tager alle tænkelige forholdsregler. 2 kollegaer er overført fra AP. Tre årsvikarer er ansat.

4.     Jubilæumsugen – besøg af HKH Prinsesse Benedikte

5.     Elevambassadørerne aflægger eksterne besøg, men vi aflyser alle ikke særlige besøg i denne periode

6.     Kurser og møder aflyses, hvis de ikke er nødvendige. Især de eksterne

7.     Ministerpræsidenten m.fl. den 20.8.2020 på Duborg-Skolen. To elever viser rundt

8.     Pædagogisk

a.      Arbejds-pc til lærerne

b.     Rettestrategier – pædagogiske muligheder for lærerne

c.      SSO – en danskinspireret opgave. En tre-trinsraket over tre år

d.     HA, JL og TH har besøgt alle klasser i første uge for at byde velkommen tilbage efter sommerferien. Det har været godt at møde eleverne i klasserne og tale med dem om skolens værdier.

e.      Ny OAPVO – Vi skal indføre en ny gymnasiereform efter dette skoleår. Reformen kan få betydning for timetildeling og ansættelser. Det er nødvendigt at skolen fremstår attraktiv

f.      Fællesskolen via Heino:

                                                                                  i.     Fællesskolen er kommet godt i gang.

                                                                                ii.     Tre nyansættelser i faste stillinger

b.     Konstantin

a.      Meget er gennemført, men corona er en stopklods. Elevrådsrepræsentanter vælges. Elevrådsmødets bestyrelsesmøde fastlægger en elevrådsmødedag inden længe. Elevrådet består i alt af ca. 50 elever.

b.      Det er ikke sikkert, at vi kan afvikle elevrådsdagen pga. coronaregler. Det bør overvejes, om dagen kan afvikles på Teams.

4.      Dansklærernes (gym) ønske om lange klausurer i 12.1 imødekommes, idet eleverne bekræfter, at det er gavnligt med de lange klausurer.

5.      Næste mødedato: 23.9. Yderligere forslag: 18.11.2020, 16.12.2020, 20.01.21, 24.2.21. Forårets datoer kan fastlægges den 23.9.2020.

6.      Forslag til dato for adventsfest: 26.11.2020 – denne aften forudsætter lempelser i coronasituationen.

7.      Parkeringsmuligheder. Skolen er ved at undersøge elevernes behov for parkering og forsøger at strukturere deres muligheder bl.a. ved at etablere motorcykelparkering. Der foreslås, at lave bonus for at være flere i bilen, en turnusordning og at gå efter nødvendighedsprincippet.

a.      Pavillonen kan overdækkes og bruges til cykler. Måske via sponsorer.

8.      evt.

Torsten opfordrer til, at elevrådet fortsætter Merchandiseshoppen, fordi det skaber fællesskab med Duborg-logo på trøjen. Konstantin bekræfter, at elevrådet ønsker at fortsætte shoppen.

Anna: Kan shoppen forbindes til skolens hjemmeside

Henrik: Det giver mere, at eleverne bærer vores tøj, end at de går rundt med logoet i Danmark.

Det forstås som en opfattelse til at prioritere at skaffe tøj til elevambassadørerne og til andre, der repræsenterer Duborg-Skolen

 

Referat/ Heino